SISTEMA NACIONAL DE LA GARANTIA JUVENIL

25 July, 2014

QUÈ ÉS EL SISTEMA DE GARANTIIA JUVENIL?

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves menors de 25 anys al mercat de treball.

 

REQUISITS:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.
    També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igualo superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració escrita de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

 

COM DONAR-SE D’ALTA EN EL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL?

A través de la pàgina www.empleo.gob.es

 

Per obtenir més informació podeu cridar al 060 o manar un correu electrònic a info.garantiajuvenil@meyss.es

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials